Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Działalność Dydaktyka

Dydaktyka

 

 

 

 

 

 

Członkowie Pracowni prowadzą autorskie zajęcia dydaktyczne, związane z tematyką pogranicza:


Gdańsk – jego dzieje i kultura wykład fakultatywny dla studentów studiów licencjackich filologii polskiej (Wydział Filologiczny) − dr Janusz Mosakowski

Gdańsk w literaturze polskiej i niemieckiej XIX wieku wykład fakultatywny dla studentów studiów licencjackich filologii polskiej (Wydział Filologiczny) − dr Janusz Mosakowski

Elementy wiedzy o regionie wykład dla I roku studiów magisterskich kulturoznawstwa (Katedra Kulturoznawstwa) − dr Magdalena Sacha, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Krajoznawstwo historyczno-literackie Polski Północnej – wykład dla III roku studiów licencjackich, makrokierunek niemcoznawstwo (Wydział Historii we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej) − dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe – wykład dla I roku studiów magisterskich, filologia germańska (Wydział Filologiczny) − dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Wstęp do niemcoznawstwa − wykład i ćwiczenia dla I roku studiów licencjackich, makrokierunek niemcoznawstwo (Wydział Historii we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej), przedmiot zawiera blok tematyczny poświęcony specyfice pogranicza  − dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

 

Tematyki pogranicza dotyczą też prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), które powstają w ramach seminariów, prowadzonych przez członków Pracowni.

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2015