Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Tematyka badawcza

Tematyka badawcza

 

 

 

 

 

 

  • Tekst kultury (literacki/autobiograficzny/historiograficzny/sztuka wizualna) jako medium pamięci zbiorowej i indywidualnej.

  • Topografie pamięci i postpamięci.

  • Imagologia literacka. Auto- i heterostereotypy na pograniczu polsko-niemieckim.

  • Konstrukcje (i destrukcje) tożsamości w tekstach o /z pogranicza.

  • Konstrukcje swojskości i obcości/inności. Konstrukcje „świadomości pogranicza”.

  • Relacje centrum-peryferia w ujęciu „wspólnot pamięci” z pogranicza.

  • Procesy kształtowania pamięci zbiorowej w odniesieniu do polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego.

  • Dialogiczność pamięci. Tekst kultury jako przestrzeń dialogu różnych narracji o przeszłości.

  • Literatura podróżnicza w odniesieniu do pogranicza polsko-niemieckiego.

  • Turystyka literacko-kulturowa na pograniczu polsko-niemieckim.

Badania prowadzone są także w ujęciu porównawczym, w odniesieniu do poszczególnych grup kulturowo-społecznych w obrębie społeczności wypędzonych z pogranicza (m.in. potomków pruskiej szlachty, niemieckich Żydów/żydowskich Niemców), a także autochtonicznej ludności (m.in. Kaszubów) oraz przybyłych po 1945. Planowane są także badania porównawcze z innymi pograniczami kulturowymi.

Ostatnio modyfikowane: 14.01.2015