Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Zadania do realizacji

Zadania do realizacji

 

 

 

 

 

  • Tworzenie projektów badawczych.

  • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne środki finansowe na realizację badań (m.in. w fundacjach wspierających badania dotyczące szeroko rozumianych stosunków polsko-niemieckich i NCN).

  • Organizowanie konferencji naukowych i warsztatów tematycznych.

  • Przygotowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych.

  • Wyniki badań będą również prezentowane podczas konferencji naukowych, a także zyskają formę indywidualnych publikacji pracowników Pracowni.

  • Popularyzowanie osiągnięć i idei poprzez organizację wykładów gościnnych.

  • Przygotowanie treści do prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z podanymi polami badawczymi.

  • Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi i lokalnymi, oraz udział w inicjatywach społecznych.

Ostatnio modyfikowane: 14.01.2015